Walne Zebranie „SLKS START PRUSZCZ”

Walne Zebranie „SLKS START PRUSZCZ”

Zarząd SLKS „Start” Pruszcz zawiadamia, że dnia 14 czerwca 2018 roku o godz 19:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Pokoju Klubowego naszego stadionu przy ulicy Sportowej 8 w Pruszczu.  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Adama Górala Zebranie Walne odbędzie następujący przebieg:

 1. Otwarcie Zebrania Walnego Sprawozdawczego SLKS „Start”Pruszcz,
 2. Powitanie wszystkich Członków Zebrania oraz zgromadzonych gości,
 3. Przedstawienie porządku zebrania,
 4. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania,
 5. Odczytanie Sprawozdań,
 6. Dyskusja, pytania dotyczące sprawozdań,
 7. Głosowanie nad sprawozdaniami,
 8. Odczytanie Sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 9. Przedstawienie Planów Zarządu nad kolejnym rokiem pracy Klubu,
 10. Wolne wnioski Członków Walnego Zebrania Sprawozdawczego,
 11. Zamknięcie Zebrania Walnego Sprawozdawczego,

 

Z poważaniem Prezes SLKS Start Pruszcz

Adam Góral